Zadowolenie klientów w logistyce: Czego dowiedzieliśmy się z badania zadowolenia klientów?

Niewątpliwie głównym celem, jaki przyświeca naszej codziennej działalności w Teleroute, jest zadowolenie użytkowników platformy. Podobnie jak w każdej innej branży, również w logistyce zadowolenie klientów ma zasadnicze znaczenie dla udanych relacji biznesowych. Mając to na uwadze, każdego roku przeprowadzamy badanie zadowolenia klientów, aby z pierwszej ręki dowiedzieć się, jak oceniają świadczone przez nas usługi.

Jak oceniamy poziom zadowolenia klientów

Pytamy klientów naszej giełdy transportowej, co o nas sądzą i co jeszcze możemy usprawnić. Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy coroczne badanie zadowolenia klientów. Klienci naszej giełdy transportowej otrzymują ankietę internetową, którą mogą anonimowo wypełnić, aby przekazać nam informacje zwrotne. Poniżej przedstawiamy niektóre wyniki badania.

Czynniki decydujące o zadowoleniu klienta Teleroute

Coroczne badanie zadowolenia klientów przeprowadzone w 2020 r. wskazuje na ogólny wzrost ocen wystawionych naszej platformie. Cieszymy się i jesteśmy dumni z ogólnego wzrostu poziomu zadowolenia klientów. Jest to aspekt, który z całą pewnością postaramy się utrzymać, dbając przy tym o nieustanne usprawnienia.

W obecnej erze cyfrowej kontakt osobisty jest warunkiem niezbędnym. Teraz wszyscy użytkownicy Teleroute mogą liczyć na pomoc osobistego asystenta biznesowego, który udzieli informacji na temat nieznanych firm i przedstawi najlepsze praktyki umożliwiające rozwój działalności transportowej. Pomimo względnie niedawnego uruchomienia usługi Asystenta Biznesowego została ona oceniona jako jedna z najbardziej pozytywnych – 91% użytkowników wyraziło zadowolenie w tym zakresie.

Klienci Teleroute docenili również wszystkie usługi dodatkowe, które wyróżniają nas na tle innych giełd transportowych. Widać zatem, że nie tylko znamy potrzeby klientów, ale także dostarczamy dla nich rozwiązania. Bardzo poważnie pochodzimy do kwestii bezpieczeństwa naszych klientów, dlatego pośród funkcji, które cieszyły się największym zainteresowaniem w badaniu, znalazła się Gwarancja płatności. Uruchomiona w styczniu tego roku Gwarancja płatności ma na celu „zagwarantowanie” całkowitego bezpieczeństwa oraz ochrony przewoźników na wypadek nieuzyskania płatności.

Z bardzo pozytywną oceną spotkał się także „most technologiczny” czyli połączenie z giełdą Wtransnet, wiodącą platformą na rynku iberyjskim również należącą do Grupy Alpega. Dzięki połączeniu sił obu giełd transportowych użytkownicy zyskali dostęp do 200 tys. ofert dziennie z całej Europy. Więcej ofert oznacza jeszcze więcej możliwości zawarcia idealnej transakcji transportowej. Nasi klienci pozytywnie ocenili również takie aspekty, jak bezpieczeństwo zapewniane w odniesieniu do danych oraz łatwość w użyciu i stabilność platformy.

Aspekty giełdy transportowej wymagające poprawy

W odniesieniu do przyszłego rozwoju platformy większość respondentów oczekuje wprowadzenia usługi umożliwiającej skrócenie terminu płatności. Rzeczywiście przewoźnicy często muszą czekać od 30 dni do nawet 3 miesięcy na płatność za wykonana usługę transportową. Rozwiązania w tym zakresie byłyby zatem bardzo mile widziane. Ponadto pytani wyrazili duże zainteresowanie uwzględnieniem w platformie funkcji czatu jako narzędzia, które przyspieszyłoby komunikację między stronami za pomocą wymiany wiadomości błyskawicznych. Ostatnią, równie istotną kwestią była często zgłaszana chęć posiadania elektronicznego systemu potwierdzeń umożliwiającego przypieczętowanie współpracy logistycznej w całkowicie cyfrowy sposób.

Według respondentów giełda Teleroute otrzymała także wysokie oceny w zakresie komunikacji. W tym kontekście 57% badanych wyraziło zainteresowanie otrzymywaniem wiadomości i aktualności dotyczących sektora transportu oraz informacji na temat nowych produktów i aktualności Grupy Alpega. W związku z tym stworzyliśmy newsletter zawierający aktualności z sektora logistyki i transportu oraz wewnętrzne wiadomości Teleroute.