5 wskazówek na temat optymalizacji przepływu środków w branży transportu i logistyki

Zarządzanie płynnością finansową: wskazówki dla przewoźników 

Cel wszystkich przedsiębiorstw transportowych, poza tworzeniem połączeń pomiędzy dobrami i ludźmi, jest jasny: zarabianie pieniędzy. Nikt nie prowadzi firmy, aby generować straty. Na koniec dnia zyski zawsze muszą przewyższać wydatki. Jednak w sektorze logistycznym i transportowym nie wszystko jest tak łatwe.

Kalkulacje są proste: jeśli popyt wzrośnie, firmy transportowe muszą poszerzyć swoją działalność. Oznacza to wyższe koszty początkowe dotyczące pojazdów i sprzętu oraz (bardzo możliwe) długie tygodnie oczekiwania na uzyskanie przychodów ze świadczonych usług. Grozi to zakłóceniem płynności finansowej, które może zagrażać Twojej firmie transportowej. 

Większość specjalistów w dziedzinie transportu może napotkać problemy w utrzymaniu stałego przepływu środków. Większa konkurencja na rynku i rosnące potrzeby korzystania z nowych technologii oraz wysokie ceny paliwa stanowią duży problem dla wielu firm. 

W wielu przypadkach wysokie koszty utrzymania flot samochodów ciężarowych, personelu lub obiektów oznaczają, że musimy ponieść nieoczekiwane wydatki kapitałowe, które mogą zakłócić nasz plan biznesowy. Z tego powodu musimy przede wszystkim podkreślić, że niezbędne jest zapewnienie zrównoważonego przepływu środków.

W tej sytuacji zachowanie optymizmu w kwestii przepływów pieniężnych może być trudne. Nie wszystko jest jednak stracone. Istnieją już konkretne rozwiązania pozwalające zaoszczędzić oraz, co ważniejsze, uzyskać szybkie i solidne finansowanie.

To jeden ze sposobów na zadbanie o płynność finansową. Jak to zrobić? Oto rozwiązanie: 

1. Analiza potencjalnych klientów. Ważne jest, aby przeanalizować zdolność nowego klienta pod kątem wypłacalności przed zawarciem z nim kontraktu. Bez względu na to, jak renomowana jest dana firma, jeśli zdarzało się jej wiele razy nie płacić lub spóźniać z płatnościami, prawdopodobnie sytuacja będzie wyglądać podobnie w Twoim przypadku. Aby uniknąć utrudnień, Teleroute oferuje system ocen, z którym można zapoznać się przed zawarciem umowy, upewniając się, że potencjalny klient ma historię terminowych płatności.

2. Przechowuj swoje faktury transportowe i prowadź rejestr klientów. W natłoku codziennej pracy niektóre faktury często się gubią. To błąd, który może Cię dużo kosztować. Prowadzenie dokładnej dokumentacji faktur ma kluczowe znaczenie. W sytuacji, gdy będzie trzeba zażądać płatności od klienta, uprzejme poproszenie o dokonanie zapłaty i danie klientowi kredytu zaufania może nawet wzmocnić Twoje relacje biznesowe. Warto także prowadzić szczegółowe rejestry klientów, z którymi zdarzyło Ci się współpracować. Dzięki temu, jeśli dojdzie do ponownej współpracy, nie napotkasz problemów z ich strony.

3. Ponadto możesz liczyć na pomoc zewnętrzną. Teleroute, na przykład, jest giełdą transportową (wraz z jej odpowiednikiem Wtransnet), która oferuje Gwarancję płatności, opcjonalne ubezpieczenie zapewniające płynną płatność za Twoją ciężką pracę. Taka opcja jest możliwa dzięki współpracy z firmą ubezpieczeniową COFACE, która świadczy jedną z najlepiej ocenianych przez klientów usług. Oprócz tych strategii, eksplorowanie dodatkowych technik optymalizacji może zwiększyć długoterminową wydajność i przyspieszyć rozwój firmy.  

1.  Efektywne planowanie wydatków : możesz z wyprzedzeniem obliczyć koszty na podstawie średniej ceny potrzebnych zasobów i liczby kilometrów, które trzeba pokonać.

2. Inwestowanie w nowoczesny sprzęt: modernizacja sprzętu może zwiększyć wydajność operacyjną i zmniejszyć długoterminowe koszty związane z konserwacją i zużyciem paliwa. Może to zapewnić płynniejsze działanie i przyczynić się do oszczędności kosztów w czasie.  

3. Wykorzystanie technologii cyfrowych: dla większości firm transportowych wykorzystanie technologii cyfrowych jest jednym z najlepszych sposobów na poprawienie efektywności. W rzeczywistości jednym z największych wyzwań w firmach transportowych jest poprawa wydajności poprzez zmniejszenie liczby pustych przebiegów. W tym miejscu do gry wkraczają giełdy ładunków, takie jak Teleroute. Za pośrednictwem swojej platformy internetowej Teleroute łączy podaż i popyt na ładunki. Dostęp do tych informacji umożliwia zarządzanie codzienną działalnością firmy w bardziej zrównoważony sposób, z wieloma alternatywami dla zawierania umów, zmniejszając w ten sposób liczbę pustych kilometrów. 

4. Ostatnią kwestią wartą rozważenia jest obniżenie kosztów w obszarach, które nie przyczyniają się do rozwoju Twojej firmy. Czy wszystkie Twoje usługi są opłacalne? Czy zlecasz zewnętrznym firmom pracę, którą możesz wykonać taniej w ramach własnej firmy? Czy istnieją nowe technologie, które mogą wyeliminować bardziej kosztowne metody wykonywania pracy?