Słowniczek logistyczny

Przewoźnik

Kim jest Przewoźnik?

Termin przewoźnik odnosi się do jakiejkolwiek osoby lub firmy oferującej usługi transportowe na wynajem. Zwykli przewoźnicy świadczą usługi dowolnej osobie lub firmie, która ich potrzebuje (i płaci za nie), podczas gdy przewoźnicy kontraktowi pracują wyłącznie dla określonych firm lub podmiotów na zasadzie długoterminowej.

Przewoźnicy Prywatni

Przewoźnicy prywatni to firmy będące właścicielami floty pojazdów wykorzystywanych przez nich do transportu swoich towarów. W tym przypadku, transport towarów nie jest głównym aspektem działalności biznesowej: firma ma wystarczające możliwości do transportu swoich towarów, ale jej flota nie jest dostępna na wynajem przez kogokolwiek innego.

Rola przewoźnika

Rolą przewoźnika jest zapewnienie sprawnego transportu dóbr po otrzymaniu przesyłki od nadawcy. Przewoźnik jest wtedy odpowiedzialny za transport towarów od nadawcy i dostarczenie ich do kupującego lub odbiorcy.

Zazwyczaj to nadawca jest odpowiedzialny za bezpieczne zapakowanie towarów przed ich transportem. Nadawca jest również odpowiedzialny za sprawdzenie, czy zawartość przesyłki jest obecna i odpowiednia oraz precyzyjnie opisana w liście przewozowym.

Odbiorca przesyłki ma tylko jeden obowiązek: zgłosić odpowiednio szybko jakiekolwiek roszczenia co do zagubionego lub uszkodzonego ładunku. Zazwyczaj tego typu roszczenia mogą być zgłaszane do sześciu lat po fakcie, ale w przypadku transportu morskiego okres ten wynosi zwykle jeden rok.

Wszystko pozostałe należy do przewoźnika, którego można pociągnąć do odpowiedzialności za niemal każdy problem w trakcie transportu. Jest to duża odpowiedzialność, dlatego warto wybrać rzetelną firmę przewozową.

Przewoźnicy Drogowi

Firmy muszą zadbać o to, aby ich kierowcy nie musieli prowadzić pojazdu przez długie okresy bez przerwy, zaś indywidualni kierowcy powinni śledzić poziom swojej czujności. Jeśli cokolwiek nieprzewidzianego spowoduje opóźnienie na trasie, kierowcy powinni odpocząć w razie konieczności, nawet jeśli oznaczałoby to opóźnienie w dotarciu do miejsca przeznaczenia.

Większość krajów ma wyraźne przepisy dotyczące liczby godzin, jakie kierowcy ciężarówek mogą być w drodze, oraz niezbędnej długości odpoczynku pomiędzy trasami. Wiele państw wymaga również od kierowców ciężarówek, aby przeszli specjalistyczny test, zanim zostaną dopuszczeni do prowadzenia nietypowych pojazdów. Kierowcy muszą być sprawni fizycznie (z dobrym wzrokiem, refleksem, itp.) oraz muszą wykazać się znajomością konkretnych przepisów drogowych lub środków ostrożności dotyczących ich pojazdów.

W sytuacji, kiedy prywatny pojazd bierze udział w wypadku drogowym, osobą odpowiedzialną za pokrycie wszelkich szkód jest właściciel pojazdu. Pojazdy frachtowe są jednak zazwyczaj własnością firm, a nie osób prywatnych, i są prowadzone przez pracowników tych firm. Oznacza to, że w większości sytuacji odpowiedzialność spada na firmę, a nie osobę prywatną.

Ponieważ przewoźnik jest zwykle odpowiedzialny za wszelkie straty lub szkody, w jego interesie leży zadbanie o to, by przesyłka dotarła bezpiecznie do miejsca przeznaczenia.

Jak znaleźć firmę przewozową?

Jednym ze sposobów na znalezienie dobrej firmy spedycyjnej jest przeprowadzenie nieformalnej ankiety:
– Zapytaj wiele osób, z jakich usług przewozowych korzystają
– Sprawdzić, czy jakakolwiek nazwa pojawia się najczęściej
– Skontaktuj się z najczęściej wymienianą firmą i upewnij się, że spełnia ona wymagania

Niektóre firmy prowadzą bazy danych przewoźników wraz ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do wyboru odpowiedniego przewoźnika i kontaktu z nim.