Słowniczek logistyczny

Słowniczek logistyczny Teleroute zawiera wszystkie definicje pojęć technicznych i akronimów związanych z branżą transportową i logistyczną i informacje na ich temat.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


CMR

Dokument stanowiący umowę przewozu dóbr transportowanych drogą międzynarodową.

Cło importowe

Cła importowe to podatki nakładane na importowane produkty.


Eksport

Sprzedaż i wysyłanie towarów wyprodukowanych w jednym kraju do drugiego.

EORI

EORI to system stosowany przez Unię Europejską dla przedsiębiorstw, które chcą handlować towarami w obrębie krajów europejskich i poza nimi.


Giełda transportowa

Internetowa platforma transportowa łącząca dostawców usług logistycznych, firm transportowych i klientów prywatnych. Umożliwia przeszukiwanie bazy danych pojazdów lub ładunków. W Teleroute naszą misją jest zapewnienie najbardziej efektywnej europejskiej sieci pokrywającej potrzeby transportu drogowego, zarówno dla transportu krajowego, jak i tras międzynarodowych.


Import

Przyjazd towarów z jednego kraju do drugiego.


Kabotaż

Przewóz towarów lub pasażerów między dwoma lokalizacjami w ramach jednego państwa przy wykorzystaniu przewoźnika zarejestrowanego w innym państwie; proceder często jest też nazywany „transportem kontenerowym”.

Koszt przestoju

Kara za przekroczenie czasu przeznaczonego na odbiór przesyłki z magazynu firmy spedycyjnej lub transportowej.

Konosament

Konosament, inaczej list przewozowy, jest prawnie wiążącym dokumentem pomiędzy przewoźnikiem i spedytorem, a odbiorcą, który otrzymuje towar.


Ładunek ciężarowy

Ładunek ciężarowy to towar przewożony drogą lądową w dużych ilościach przesyłek.

Ładunek masowy

Transport towarów w dużych ilościach bez opakowania, zazwyczaj luzem. Mogą to być towary płynne, takie jak ropa naftowa lub chemikalia, lub towary suche, takie jak węgiel lub zboże. Towary masowe są ładowane i rozładowywane za pomocą specjalnego sprzętu, zamiast być transportowane kawałek po kawałku.


Nadawca

Osoba lub firma, która organizuje wysyłanie towarów z jednego miejsca do drugiego. Nadawcy mogą być producentami lub dostawcami.


Palety

Wsparcie dla układania, przechowywania i transportu towarów. Dostępna jest szeroka gama typów palet, z których każda jest dostosowana do konkretnych potrzeb i sektorów, zapewniając wydajną obsługę ładunków przy jednoczesnej ochronie towarów.

Puste przebiegi

Przejazdy pojazdu transportowego bez ładunku. Na przykład przewoźnik przewozi towary z Paryża do Rzymu, ale nie ma ładunku w drodze powrotnej. Teleroute pomaga unikać pustych przebiegów dzięki naszej Giełdzie transportowej.

Przewoźnik

Osoba fizyczna lub firma świadcząca usługi transportowe, zazwyczaj posiadająca i eksploatująca sprzęt transportowy.


Spedycja

Osoba fizyczna lub firma, która organizuje transport towarów. Odbiera towary od nadawców i organizuje przewóz ładunku u przewoźnika.


Tara

Masa pustego kontenera lub pojazdu.

Transport krajowy

Transport towarów lub osób w granicach jednego kraju. Przykładem może być transport towarów z Rzymu do Mediolanu.

Transport towarowy

Transport towarowy lub fracht dotyczy transportu różnego rodzaju towarów z jednego miejsca do drugiego. Fracht może odnosić się do produktów, ładunku i towarów. Transport towarowy może być realizowany na lądzie, morzu lub w powietrzu. Giełda ładunków Teleroute specjalizuje się w ciężarowym transporcie drogowym w załadunkach całopojazdowych, częściowych i intermodalnych.

Towar

Wszystkie dobra przewożone z jednego miejsca do drugiego drogą wodną, lądową lub powietrzną. Towar to również pieniądze zapłacone za transport dóbr.

Transport międzynarodowy

Transport towarów lub osób z jednego kraju do drugiego. Przykładem może być transport towarów z Paryża do Madrytu.


Uszkodzone towary

Uszkodzone towary to takie, które zostały uszkodzone podczas obsługi, przechowywania lub transportu w ramach łańcucha dostaw.


Waga brutto

Całkowita waga produktu. Waga brutto to suma wagi netto produktu i wagi jego opakowania.

Waga netto

Waga produktu pomniejszona o wagę opakowania.

DOŁĄCZ DO PIERWSZEJ EUROPEJSKIEJ GIEŁDY TRANSPORTOWEJ

  • Skontaktuj się już teraz z naszymi ekspertami w celu uzyskania oferty!
  • Zawrzyj umowę w mniej niż 1 minutę

Giełda ładunków B2B z 85.000+ firm transportowych!