Słowniczek logistyczny

Uszkodzone towary

Co kwalifikuje się jako uszkodzony towar?

W kontekście zarządzania transportem uszkodzone towary to produkty, które doznały jakiegokolwiek fizycznego, funkcjonalnego lub strukturalnego uszkodzenia podczas procesu wysyłki. Może to również odnosić się do częściowej lub całkowitej utraty przesyłki. Identyfikacja i dokumentowanie uszkodzonych towarów ma kluczowe znaczenie w branży transportowej, ponieważ pomaga nadawcom, przewoźnikom i odbiorcom zrozumieć zakres problemu i określić odpowiedzialność za szkodę.

Kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzone towary?

Odpowiedzialność za uszkodzone towary zależy od wielu czynników i powinna być wcześniej uzgodniona przez wszystkie strony. Ogólnie rzecz biorąc, przewoźnik jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia lub utratę ładunku podczas transportu. Przy ustalaniu odpowiedzialności należy jednak wziąć pod uwagę inne aspekty:

Odpowiedzialność nadawcy

Nadawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zapakowanie towarów i w związku z tym musi sprawdzić i odpowiednio udokumentować stan przesyłki przed przekazaniem jej przewoźnikowi.

Odpowiedzialność odbiorcy

Odbiorca uszkodzonych towarów musi upewnić się, że wszelkie uszkodzenia lub utrata całości lub części przesyłki zostały odpowiednio udokumentowane i zgłoszone.

Ubezpieczenie przewoźnika

W zależności od specyfiki umowy ubezpieczeniowej, ubezpieczenie przewoźnika może częściowo lub w pełni zwracać koszty uszkodzonych towarów. W związku z tym bardzo ważne jest, aby przewoźnicy byli na bieżąco informowani o swojej ochronie ubezpieczeniowej i związanych z nią warunkach dotyczących towarów uszkodzonych podczas transportu.

Jak odbiorcy powinni prawidłowo zgłaszać uszkodzone towary?

W przypadku otrzymania uszkodzonych towarów odbiorcy powinni przede wszystkim udokumentować wszystko, robiąc wyraźne zdjęcia i filmy przedstawiające stan przesyłki oraz sporządzając szczegółową listę uszkodzonych lub utraconych przedmiotów, wraz z ich opisem, ilością itp. Zaleca się również zachowanie opakowania i materiałów wysyłkowych, które mogą posłużyć jako dowód podczas kontroli.
Gdy wszystko zostanie udokumentowane, odbiorcy powinni skontaktować się z nadawcą lub przewoźnikiem, aby poinformować ich o szkodzie i podzielić się wszelkimi zebranymi dowodami. Przewoźnicy i spedytorzy zwykle mają własne procedury zgłaszania uszkodzonych towarów, w tym specjalne formularze do wypełnienia przez odbiorcę, a także mogą poprosić o sprawdzenie uszkodzonej przesyłki.
Wreszcie, istotne jest, aby odbiorca prowadził rejestr wszystkich dokumentów i komunikacji w trakcie całego procesu.
Przestrzeganie tych kroków pozwoli na sprawny przebieg procedury i zapewni, że uszkodzone towary zostaną zrekompensowane lub wymienione.

Jak uniknąć uszkodzonych towarów?

Chociaż wypadki i inne nieprzewidziane okoliczności nie mogą zagwarantować, że nie dojdzie do uszkodzenia lub utraty ładunku, nadawcy i przewoźnicy mogą podjąć pewne środki, aby zapobiec uszkodzeniu towarów. Obejmują one:

- Odpowiednie i bezpieczne opakowanie, takie jak użycie solidnych pudeł i ochronnych materiałów opakowaniowych
- Instrukcje postępowania, w tym wytyczne dotyczące towarów delikatnych/delikatnych
- Właściwy transport przy użyciu niezawodnych przewoźników, którzy używają odpowiedniego sprzętu do załadunku i transportu oraz którzy są na bieżąco z ubezpieczeniami i szkoleniami pracowników

Podjęcie tych środków ostrożności zmniejszy prawdopodobieństwo uszkodzenia towarów w operacjach logistycznych.